Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Vratislavický domov pro seniory je určen pro seniory nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti, zejména v důsledku vysokého věku a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou zajišťuje pobytovou službu seniorům, kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti z důvodu vysokého věku, závažných změn zdravotního stavu, či jiných vážných důvodů, tak i důležité sociální interakce.

technoindustry-podporuje-domov-senioru-vratislavicky-zpravodaj-s Personál domova poskytuje seniorům důležitou psychickou podporu a pomáhá udržovat sociální kontakty, které seniorům umožňují prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov.

www.domovprosenioryvratislavice.cz