Oblastní charita Liberec

Oblastní charita Liberec pomáhá všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství. Pomáhá chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či zdravotně postiženým, bezdomovcům, migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným a týraným dětem, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menšinám, lidem postiženým katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi. 

Lidem v nouzi nabízíme 3 naše Domovy:

DOMOV pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. ANNY a Domov sv. MONIKY, které poskytují přechodné ubytování matkám s dětmi z Liberce nebo jeho blízkého okolí, které se ocitly v sociální tísni z důvodu ztráty bydlení nebo jsou ohroženy domácím násilím. Maminkám pomáháme postavit se na nohy, usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vedeme je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti.

DOMOV pokojného stáří - Domov sv. VAVŘINCE, který poskytuje seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a pečovatelskými službami v malebném prostředí a umožňuje seniorům prožít stáří důstojně, činorodě a se zachováním duševní svěžesti a pohody.

charitaliberec.cz