loader image

Specialisté na svařování

Podpora

Podporujeme

Oblastní charita Liberec

Oblastní charita Liberec pomáhá všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství. Pomáhá chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či zdravotně postiženým, bezdomovcům, migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným a týraným dětem, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menšinám, lidem postiženým katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi. 

Lidem v nouzi nabízíme 3 naše Domovy:

DOMOV pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. ANNY a Domov sv. MONIKY, které poskytují přechodné ubytování matkám s dětmi z Liberce nebo jeho blízkého okolí, které se ocitly v sociální tísni z důvodu ztráty bydlení nebo jsou ohroženy domácím násilím. Maminkám pomáháme postavit se na nohy, usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vedeme je k tomu, aby se dokázaly zapojit do hlavního proudu společnosti.

DOMOV pokojného stáří – Domov sv. VAVŘINCE, který poskytuje seniorům z Libereckého kraje celoroční pobyt spojený s ošetřovatelskými a pečovatelskými službami v malebném prostředí a umožňuje seniorům prožít stáří důstojně, činorodě a se zachováním duševní svěžesti a pohody.

charitaliberec.cz

Sdružení Pinokio

Sdružení Pinokio pomáhá dětem, kteří jsou trvale uvázaní na vozíčku, přijmout jejich fyzický stav i po psychické stránce, přizpůsobit se svému handicapu a pomocí léčebných rehabilitací, rad a lékařských prohlídek dosáhnout lepšího fyzického stavu.

Sdružení Pinikio si vybralo za svého mluvčího postavičku Pinokia, který se také musel poprat se svým vlastním handicapem a překonával nejednu životní překážku.

Pinokio propojil několik rodin s postiženými dětmi a snaží se jim zprostředkovat dlouhodobou finanční oporu i odborné rady.

Sdružení Pinokio o.s. podporuje rodiny s postiženými dětmi. Pomáhá jim s dlouhodobým finančním zajištěním, zprostředkovává kvalitní a intenzivní rehabilitaci, poskytuje odborné poradenství a zajišťuje asistenci.

www.sdruzenipinokio.cz

 

ZOO Liberec