Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

Vratislavický domov pro seniory je určen pro seniory nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti, zejména v důsledku vysokého věku a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Číst více

Oblastní charita Liberec

Oblastní charita Liberec pomáhá všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství. Pomáhá chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či zdravotně postiženým, bezdomovcům, migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným a týraným dětem, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menšinám, lidem postiženým katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi. 

Číst více

Sdružení Pinokio

Sdružení Pinokio pomáhá dětem, kteří jsou trvale uvázaní na vozíčku, přijmout jejich fyzický stav i po psychické stránce, přizpůsobit se svému handicapu a pomocí léčebných rehabilitací, rad a lékařských prohlídek dosáhnout lepšího fyzického stavu.

Číst více